Vragen stellen die de dialoog helpen richten

Potential stimuleert de reflectie aan de hand van richtvragen die je kunnen ondersteunen in je gezamenlijk leerproces. De vragen zijn bedoeld om je te helpen een helder zicht te krijgen op het doel, de realiteit, mogelijke hulpbronnen, opties en actieplannen om aan je competenties voor inclusie te werken. Ze zijn bedoeld om de dialoog richting te geven en helpen je focussen op waar de bijeenkomst of werkvorm zich op richt. In focus A ‘Doel en realiteit’ vind je bijvoorbeeld vragen terug die het doel zowel als de realiteit van inclusie in de klas en op school helder helpen krijgen. Als je in verschillende subgroepen werkt, kan een projectie of afdruk van de richtvragen helpen om de focus in elke groep zichtbaar te houden.

De vragen vormen echter geen interviewleidraad. Als je de ene na de andere vraag afvuurt, voelen collega’s zich al vlug ondervraagd. Om elkaar te stimuleren om door te denken op je antwoorden, werkt het beter als je inspeelt op wat zich concreet aandient tijdens het gesprek. Door verder te bouwen op wat je collega’s zeggen, kom je vanuit benieuwdheid al snel tot vragen die bij jou en je collega’s passen. Je voorstellingsvermogen helpt vaak om die vragen te bedenken: zie je het voor je?

De richtvragen zijn vaak geformuleerd als open vragen. Nochtans zijn ook gesloten vragen zinvol, namelijk om zaken af te toetsen. Door open en gesloten vragen af te wisselen en aandacht te hebben voor zowel de inhoud als de beleving van je collega’s, breng je variatie in je bijeenkomsten.

Tussen de richtvragen door bouw je ook rustpunten in als je geregeld samenvat wat je gehoord hebt. Daarbij heeft de coach een voorbeeldrol: als die doorvraagt en samenvat tot hij of zij de situatie helder voor ogen ziet, is de kans groot dat de collega’s dat ook beginnen te doen.

Je professionele ontwikkeling bijhouden

Opdat je maximaal eigenaar blijft van wat je leert, helpt het als ieder voor zichzelf bijhoudt wat je tijdens de bijeenkomsten van het professionaliseringstraject leert. Om dat te structureren, ontwikkelde Potential een groeibundel. Daarin kan je voor je professionele ontwikkeling bijhouden

  • wat je in functie van een inclusieve leeromgeving wil leren,
  • wat je jou voorneemt om te doen in je klaspraktijk,
  • wat je effectief uitprobeert,
  • hoe dat loopt, wat je daarbij ziet gebeuren,
  • wat je eruit leert en wat je je nog afvraagt, nog wil leren, onderzoeken of bespreken.

Wat je noteert, is voor iedereen persoonlijk. Sommigen noteren niks, anderen af en toe een staakwoord, weer anderen uitgebreide reflecties en voorbeelden. Dat maakt niet uit. De bundel is namelijk louter bedoeld als een hulpmiddel om je persoonlijke groei te ondersteunen. Je hoeft hem niet in te vullen of aan anderen door te geven. Je beslist zelf wat je eventueel wil delen en met wie.