Wie is wie?

Het Potential- team bestaat uit verschillende medewerkers, een hoofdpromotor en verschillende promotoren van Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Katholieke universiteit Leuven, Universiteit Antwerpen, Arteveldehogeschool en UC Leuven- Limburg.

Hoofdpromotor

Prof. dr. Piet Van Avermaet is directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren (SDL), verbonden aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent. Daar doceert hij ‘taal en diversiteit’. Het SDL biedt het onderwijs een wetenschappelijk onderbouwde visie op een inclusief diversiteitsbeleid en ondersteuning in het omgaan met diversiteit. Piet Van Avermaet heeft ruime ervaring met innovatieve valorisatie- en onderzoeksprojecten.

Coördinatoren

Wendelien Vantieghem is onderzoekscoördinator van het Potential-project. Daarnaast is ze als gastprofessor verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ze het vak ‘Diversity & inclusion in educational settings’ doceert. Ze is doctor in de sociologie en geaccrediteerd als gezondheidsvoorlichter en leerkracht. Haar dissertatie, in het kader van het Procrustes-project, focuste op de invloed van gendernormen op het schools functioneren en welbevinden van adolescenten. Als postdoctoraal onderzoeker, verbonden aan het Steunpunt Diversiteit & Leren, werkte ze aan de diversiteitsbarometer voor het onderwijs.

Inge Van de Putte is valorisatorencoördinator van het Potential- project. Ze werkt aan de Universiteit Gent, vakgroep Orthopedagogiek. Ze maakt er deel uit van de onderzoeksgroep rond Disability Studies. Haar doctoraatsonderzoek ging over de positie van de zorgcoördinatoren in het ondersteunen van leraren. Samen met Elisabeth De Schauwer ontwikkelde ze het GOL(L)D-concept. Het activerend ondersteunen van leerkrachten aan de hand van leervragen staat daarin centraal. In haar onderzoek en werk zoekt ze steeds naar mogelijkheden om de kansen van kinderen, jongeren en hun ouders te vergroten. Ze tracht dat onder meer te verkrijgen door kennis en ervaringen handelingsgericht te maken.

Onderzoekers en valorisatoren

Hannah Boonen behaalde in 2010 haar master in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek, aan de KU Leuven. Nadien startte ze een doctoraatsonderzoek aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven. In 2015 rondde ze haar doctoraatsproefschrift af, onder de titel Opvoeden Plus: ouderschap bij lagereschoolkinderen met autismespectrumstoornis. Sinds oktober 2014 werkt ze als docent bij de banaba buitengewoon onderwijs van UC Leuven-Limburg. Op het Potential-project is Hannah werkzaam als valorisator.

Nick Ferbuyt is betrokken bij Potential als doctoraatsstudent aan de Universiteit Antwerpen, onder het promotorschap van professor Elke Struyf. Binnen zijn onderzoek focust hij voornamelijk op hoe leerkrachten samenwerken om inclusieve leeromgevingen te creëren. Nick studeerde bachelor in het onderwijs: leraar kleuteronderwijs aan de Arteveldehogeschool in Gent. Via een schakelprogramma behaalde hij ook het diploma master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek aan Universiteit Gent. Na afstuderen ging hij een schooljaar voltijds aan de slag als leerkracht in de eerste kleuterklas en legde zich vervolgens twee jaar toe op het beroep van zorgcoördinator.

Esther Gheyssens behaalde haar master in de onderwijskunde in 2013 aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarna werkte ze gedurende twee jaar als coördinator van het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs. Tijdens die periode voerde ze ook onderzoek uit binnen de vakgroep Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel rond de thema’s lerarenopleiding en binnenklasdifferentiatie. Vanaf 1 januari 2016 werkt ze binnen Potential voltijds aan een doctoraatsonderzoek over binnenklasdifferentiatie onder begeleiding van promotor prof. dr. Katrien Struyven.

Júlia Griful-Freixenet behaalde haar master in de psychologie aan de universiteit van Barcelona. Na haar studie verkreeg ze een ‘Leonardo da Vinci’ (Erasmus+)beurs om te werken met kinderen met specifieke noden in Brussel. In 2014 ging ze verder studeren en startte ze de master in de onderwijskunde aan Vrije Universiteit Brussel. Vanaf 2016 werkt ze voltijds aan haar doctoraatsonderzoek onder begeleiding van promotor prof. dr. Katrien Struyven en dr. Wendelien Vantieghem. Júlia’s onderzoek richt zich op de opvattingen van studenten van de lerarenopleiding ten aanzien van inclusief onderwijs. Ze vertrekt daarbij vanuit twee pedagogische kaders: Universal Design for Learning (UDL) en Differentiated Instruction (DI).

Karolien Keppens behaalde een master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting onderwijskunde, aan de Universiteit Gent. Na haar studies richtte ze, in samenwerking met het KTA MoBi Gent, vzw SODAjobs op, waar ze werkzaam was als onderzoeker en ontwikkelaar. Sinds januari 2016 is Karolien secretaris bij vzw SODAjobs. Ze is ook gestart met een doctoraatsonderzoek aan de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent onder leiding van prof. dr. Ruben Vanderlinde. Haar onderzoek maakt deel uit van Potential en focust op de assessment en ontwikkeling van competenties om inclusieve leeromgevingen te creëren bij studenten uit de geïntegreerde lerarenopleiding. In haar onderzoek maakt ze gebruik van video-instrumenten om deze assessment en ontwikkeling van competenties in kaart te brengen. Dat betekent dat ze in haar onderzoek vooral focust op instrumentontwikkeling en interventieonderzoek bij studenten uit de lerarenopleiding.

Iris Roose behaalde een bachelor in de sociologie, een master in de sociale en culturele antropologie en het diploma van leraar secundair onderwijs. Na enkele ad interim ervaringen als leerkracht ging ze in 2012 aan de slag bij het Steunpunt Diversiteit & Leren. Voor de start van Potential was Iris onder meer betrokken bij de ontwikkeling van de didactische tool ‘DIVA’ voor lerarenopleidingen; het onderzoek ‘Kleine kinderen, grote kansen’ en de ontwikkeling van het coachingpakket ‘Metrotaal-Mind the Gap’ om leraren te ondersteunen in de omgang met meertaligheid. Voor haar doctoraatsonderzoek op Potential brengt Iris de competenties van leerkrachten in kaart en ontwikkelt ze het het video-instrument e-PIC, onder promotorschap van prof. dr. Piet Van Avermaet.

Jasmien Sannen behaalde in 2015 haar master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek, aan de KU Leuven. Ze volbracht haar praktijkstage in een school voor buitengewoon lager onderwijs. Na haar afstuderen ging ze aan de slag als begeleidster in een opvangcentrum voor asielzoekers. Sinds januari 2016 is ze verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Jasmien werkt als onderzoeker mee aan Potential onder het promotorschap van prof. dr. Katja Petry en focust op het samenwerkingsaspect.

Hanne Vandenbussche studeerde moraalwetenschappen en orthopedagogiek aan de Universiteit Gent. Na haar studies ging ze drie jaar aan de slag als persoonlijk assistent en combineerde die job met projecten en lesopdrachten op Hogeschool Gent. In 2012 werd ze aangesteld als lector op Hogeschool Gent, vakgroep Orthopedagogie. Een groot deel van haar opdracht bestond uit het voeren van onderzoek binnen het Expertisecentrum E-QUAL (Expertisecentrum rond Quality of Life). In 2016 startte ze als valorisatiecoördinator en valorisator op Potential. Na twee jaar ging ze aan de slag als assistent bij de vakgroep Orthopedagogiek, waar ze onder meer vakken met betrekking tot inclusie en diversiteit mee ondersteunt.

Marijke Wilssens behaalde in 1998 haar diploma’s master in de orthopedagogie en lerarenopleiding aan de Universiteit Gent. Vanaf 1999 werkte ze als onderzoeker bij de opleiding sociaal werk van de Arteveldehogeschool. In 2001 ging ze over naar de twee banaba-opleidingen in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren en buitengewoon onderwijs. Ze vervulde er onder meer opdrachten als docent, nascholer, supervisor, coach, onderzoeker en opleidingscoördinator. Sinds 2012 is Marijke naast docent ook deeltijds begeleider competentie ontwikkeling en nascholer via een samenwerkingsovereenkomst met de Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Oost-Vlaanderen. Op Potential is Marijke werkzaam als valorisator.

Promotoren

Prof. dr. Els Consuegra is onderwijskundige en werkt als tenure track docent aan het Multidisciplinair Instituut LerarenOpleiding (MILO) van de Vrije Universiteit Brussel. Ze behaalde haar doctoraat in het kader van het Procrustes-project en haar onderzoek focust op onbewuste discriminatie van leerlingen door leerkrachten, de relatie tussen leerlingen en leerkrachten en collaboratief praktijk gericht onderzoek. Els heeft bij de start van het Potential-project gewerkt als onderzoekscoördinator en is nu betrokken bij het project als promotor.

Kaat Delrue is opleidingsdirecteur aan de Arteveldehogeschool voor de opleidingen bachelor in het onderwijs: lager onderwijs, bachelor na bachelor: buitengewoon onderwijs, bachelor na bachelor: zorgverbreding en remediërend leren en bachelor na bachelor: schoolontwikkeling. Ze is pedagoog van opleiding en werkte vanaf 1993 een tiental jaar aan de Universiteit Gent als onderzoeker bij de vakgroep Pedagogische Wetenschappen en op het Steunpunt Diversiteit & Leren. In 2004 werd ze docent aan de Arteveldehogeschool in de opleiding bachelor in het onderwijs: lager onderwijs. In 2009 werd ze daar opleidingscoördinator en sinds 2013 is ze er opleidingsdirecteur.

Prof. dr. Sven De Maeyer is als hoogleraar verbonden aan het Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Als lid van de onderzoeksgroep EduBROn zet hij voornamelijk onderwijskundig onderzoek op waarbij methodologische vraagstukken een rol spelen. Meer specifiek focust een deel van zijn onderzoek zich op het meten van competenties en de mogelijkheden die paarsgewijs vergelijken biedt bij het beoordelen van performances. Als hoofdpromotor van het SBO-onderzoek d-pac heeft hij ervaring in het opzetten en maatschappelijk valoriseren van onderzoek naar het meten van competenties.

Prof. dr. Elisabeth De Schauwer werkt aan de Universiteit Gent, vakgroep Orthopedagogiek. Ze maakt daar deel uit van de onderzoeksgroep rond Disability Studies. Haar onderzoek focust op de constructie van ‘verschil’ in pedagogische relaties en de hegemonie van normativiteit. Ze werkt nauw samen met kinderen, ouders en scholen in de praxis van inclusief onderwijs. In 2005 voerde ze samen met Kathleen Mortier een eerste onderzoek uit in Vlaanderen naar de praktijken van inclusief onderwijs. In 2011 schreef ze samen met Inge Van de Putte en Caroline Vandekinderen een boek over het perspectief van leraren in kleuter-, lager en secundair onderwijs. In 2013 werkte ze samen met Inge Van de Putte aan het boek over GOLLD, Gericht Ondersteunen van Leraren in het Leren omgaan met Diversiteit in de klas. Ze legt zich zowel toe op onderzoek, het voorbereiden van toekomstige professionals als activisme.

Dr. Annet De Vroey is opleidingsverantwoordelijke van de bachelor-na-bachelor en postgraduaatprogramma’s aan de Lerarenopleiding UC Leuven-Limburg. Ze doceert ook aan de KU Leuven en is consultant voor het European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Ze startte haar loopbaan als orthopedagoge, werkte met kinderen met leerproblemen en met gezinnen met kinderen met ernstige en/of meervoudige beperkingen. Later ging ze aan de slag in de lerarenopleiding als lector en onderzoeker. In 2016 behaalde ze aan de KU Leuven de titel Doctor in de Pedagogische Wetenschappen met een proefschrift over inclusieve praktijk en schoolontwikkeling in het secundair onderwijs in Vlaanderen.

Prof. dr. Nadine Engels is voorzitter van het Departement Lerarenopleiding (IDLO) aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoeksprogramma’s situeren zich voornamelijk in het domein van professioneel leren en professionele ontwikkeling van leraren. Vanuit die expertise is ze onder meer betrokken als promotor bij de interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s DEBEST (Democratic Empowerment of Brussels’ Education, Students and Teachers) en Voicing Youth at Social Risk, evenals bij de IWT-projecten Procrustes (over gendersensitief handelen in onderwijs) en Potential. De maatschappelijke valorisatie van die expertise vertaalt zich onder meer in het ondersteunen van onderzoekende professionele leergemeenschappen in scholen.

Dr. Peter Lambert is voltijds hoofddocent in het vakgebied multimediatechnologie, verbonden aan het Data Science Lab van de Universiteit Gent – iMinds sinds 2013. Hij behaalde een masterdiploma in de wiskunde en toegepaste informatica aan de Universiteit Gent in respectievelijk 2001 en 2002, waarna hij in 2007 zijn doctoraatsdiploma behaalde in de ingenieurswetenschappen (computerwetenschappen) aan dezelfde universiteit. In de periode 2009-2013 werkte hij als technology developer aan de Universiteit Gent, wat hij sinds 2010 combineerde met een deeltijdse aanstelling als docent bij het Multimedia Lab. Zijn onderzoeksinteresse omvat onder meer (mobiele) multimediatoepassingen, codering en compressie van multimediale data, en 3D graphics.

Prof. dr. Katja Petry beëindigde haar studies pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek aan de KU Leuven in 1999. Ze behaalde haar doctoraat in de pedagogische wetenschappen in 2006. Katja Petry is momenteel als professor verbonden aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Zij is gespecialiseerd in het domein van onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Haar onderzoek focust op het academisch en socio- emotioneel functioneren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en het onderwijssysteem inzake specifieke onderwijsbehoeften in Vlaanderen, maar ook in de internationale context. Bijzonder relevant voor Potential is haar expertise in het meten van attitudes ten aanzien van inclusief onderwijs en haar expertise in sociaal-netwerkanalyse.

Prof. dr. Elke Struyf werkt aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen en aan de Antwerp School of Education (UAntwerpen). Binnen de onderzoeksgroep EduBROn doet ze onderzoek naar de professionele ontwikkeling en competenties van (aspirant-)leraren en de relatie met contextuele factoren (zoals geïntegreerde zorg op school). Onder haar leiding zijn er diverse projecten afgewerkt of lopende die verband houden met onderwijs aan en begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijs- en opvoedings behoeften zowel in het lager als het secundair onderwijs. Ter ondersteuning van de uitbouw van een geïntegreerd zorgbeleid ontwikkelde ze een screenings instrument voor scholen (‘zorg op school’ en ‘zorg in de klas’). Van 2008 tot 2014 was ze ondervoorzitter van het Centrum Nascholing Onderwijs (UAntwerpen), waarvan ze sinds 2014 voorzitter is. Ze is ook wetenschappelijk lid in de programma commissie van de langetermijnevaluatie Wet Passend Onderwijs in Nederland.

Prof. dr. Katrien Struyven is onderwijskundig pedagoog en is als hoofddocent verbonden aan de Universiteit Hasselt – School voor Educatieve Studies en aan de vakgroep Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoek focust op pedagogisch-didactische leerprocessen bij leerlingen en studenten in diverse onderwijssettings met een focus op binnenklasdifferentiatie, activerende werkvormen en leergericht evalueren. Ze geeft les over deze thema’s binnen de opleidingen educatieve masteropleidingen, agogische wetenschappen, onderwijskunde en master in educational sciences. Binnen Potential is ze actief als promotor en medeverantwoordelijk voor de onderzoekscoördinatie.

Prof. dr. Ruben Vanderlinde is werkzaam als hoofddocent aan de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent. Zijn onderzoeksinteresses situeren zich op het gebied van opleidingsdidactiek en lerarenopleiding, schoolontwikkeling, en het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in onderwijs. Hij publiceert over die topics in internationaal wetenschappelijk peer-reviewed tijdschriften (ISI listed), alsook in bijdragen bestemd voor de onderwijspraktijk. Hij is (mede)lesgever van de opleidingsonderdelen ‘onderwijsinnovatie’, ‘opleidingsdidactiek’ en ‘vakdidactiek pedagogische wetenschappen’ in de master pedagogische wetenschappen en educatieve master gedragswetenschappen. Ruben Vanderlinde is sinds 2016 voorzitter van de opleidingscommissie Lerarenopleiding van de Universiteit Gent. Hij maakte deel uit van de board van de Europese organisatie voor praktijkonderzoekers rond leren en instructie (EAPRIL) en is medeoprichter van het International Forum voor Teacher Educator Development (InFo-TED).

Geert Van Hove is professor in het onderzoeksdomein Disability Studies en Inclusief Onderwijs sinds 1993. Hij is daarnaast diensthoofd van Divergent, een gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst van de Universiteit Gent. Hij is ook onderwijsdirecteur van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek behandelt het thema ‘disability’ als een maatschappelijk fenomeen, waarbij de focus ligt op participatie, geleefde ervaringen en verbinding. Het merendeel van zijn onderzoeksprojecten verloopt in samenwerking met ouderbewegingen en self-advocacygroepen in het Vlaamssprekende deel van België. Hij is promotor van Potential met een specifiek zwaartepunt op het valorisatieluik van het project.

Stakeholders

Potential staat voor verbindend samenwerken, dat heeft als gevolg dat Potential met veel mensen heeft samengewerkt. In de eerste plaats was er een groep stakeholders, zij was een voortdurende wisselwerking tussen wat het Potentialteam realiseert en uitwerkt, en wat de praktijk aan vragen en feedback formuleert. Om de materialen handelingsgericht te maken, hebben heel veel mensen meegewerkt, dank u wel!