• Thema Thema: Coaching
 • Duurtijd Duurtijd: 120- 180min
 • Media Media: Werkvorm en reflectie-instrument

Om effectief tot diepgang in je gesprekken te komen, is het nodig je coachende vaardigheden consequent toe te passen. De volgende werkvorm geeft een leidraad om de vaardigheden doelgericht in te zetten.

DOELEN

 • Elkaars ervaringen en bekommernissen verkennen in functie van de inhoudelijke doelen van het traject
 • Elkaars coachende vaardigheden aanscherpen, zoals elkaar waarderen, inspireren en waar nodig betrokken confronteren

We komen samen in een kleine groep. Iemand brengt een eigen praktijkervaring in en we reflecteren er samen over om er met zijn allen iets uit te leren. We zetten onze vaardigheden van verkennen, waarderen, betrokken confronteren en inspireren in. Om doelgericht te werken, benutten we de gespreksstructuur GRROW vanuit inspirerend coachen (Clement, 2015). De gespreksleidraad geeft daarbij richting, maar hanteren we tegelijk ook soepel in functie van de competentieontwikkeling in ons team.

In principe is intervisie niet begeleid en loopt het in een langdurig traject. Als we maar enkele intervisiemomenten kunnen organiseren, is het vaak handig om aan iemand te vragen om de bijeenkomsten te begeleiden, zoals klassiek in een supervisie gebeurt. De werkvorm intervisie gaat ervan uit dat we met deze leidraad ook aan de slag kunnen in niet-begeleide intervisiemomenten.

 

Leidraad

Gelijkaardige materialen:

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 40- 50min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 30- 40min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 10- 15min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 120- 180min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 180- 300min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 15- 20min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 15- 20min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 15- 20min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 160- 190min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 30- 40min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 180- 720min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 160- 180min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 120- 180min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 40min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 15- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 60- 90min
 • Media Media: