• Thema Thema: Wat doe je in de klas?, Differentiatie , Handelingsgericht werken & Redelijke aanpassingen, Moeilijk hanteerbaar gedrag, Hoe werk je aan professionele groei? , Competenties en Doelgericht werken
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 30min
 • Media Media: Werkvorm en reflectie-instrument en Kennis & informatie

Deze werkvorm helpt je om doelgericht op zoek te gaan naar kennis en inspiratie in het kenniscentrum van Potential. Samen met ervaren leerkrachten, scholen, docenten, begeleiders en wetenschappers ontwikkelde Potential een online kenniscentrum met overkoepelende thema’s en bronnen om de ‘Power to teach all’ te versterken.

Online kenniscentrum

Het vertrekpunt daarbij is een bepaalde kijk op inclusie, een ‘inclusieve bril’: om inclusieve leeromgevingen te creëren, focust die op diversiteit waarderen en benutten enerzijds en op verbindend samenwerken met diverse partners anderzijds. Negen thema’s werden uitgewerkt die elk een mogelijke ingang bieden om je kennis in functie van dit doel te verdiepen. Voor elk van deze thema’s werden relevante bronnen verzameld.

Denkkaders leveren stof tot nadenken en vormen een opstap in de zoektocht naar antwoorden op wat jij wil leren of bereiken om meer inclusief te werken. Ze bieden echter geen pasklare antwoorden... Kennis toepassen vraagt immers een vertaalslag naar de praktijk. Wetenschappelijk blijkt dat je die transfer naar de eigen situatie zelf moet maken, liefst samen met collega’s, een coach en/of andere partners. Werken met het kenniscentrum gebeurt dus het best in een traject van samen leren en professionaliseren.

Bekijk het kenniscentrum. Aan de hand van de icoontjesstructuur in de linkerkolom zie je hoe het is opgebouwd.

 • Onder de bril vind je de doelen en hefbomen van Potential, namelijk hoe kijken we naar een inclusieve leeromgeving, diversiteit en verbindend samenwerken.
 • Dan volgen de negen thema’s. Per thema vind je eerst wat het inhoudt. Dan volgt hoe je ermee aan de slag kan. Er worden ook relevante bronnen aanbevolen.
 • Onder de schooltas vind je tal van bronnen, over de thema’s heen. Je kan ze doorzoeken op basis van zoektermen en aan de hand van tags zien hoe ze linken aan één of meer thema’s.

Bedenk welk thema een interessante ingangspoort kan bieden voor jouw leervraag of doel.

 • Ga individueel doorheen elk van de thema’s en bekijk wat ze inhouden.
 • Voor elk thema noteer je ofwel een plus ofwel een vraagteken. Plus betekent dat je hiermee al vertrouwd bent. Dit betekent dat je aan een collega voorbeelden kan geven van wat het is, wat het te maken heeft met inclusieve leeromgevingen en hoe je dat ziet/doet in de praktijk. Vraagteken betekent dat je niet weet wat het inhoudt, wat het te maken heeft met inclusieve leeromgevingen en/of hoe je het kan realiseren in de praktijk.
 • Wissel je plus en vraagtekens uit met een collega. Waardeer elkaar klein en concreet voor datgene waar je al sterk in bent, waar je best trots op mag zijn.
  • Wat is dit en wat heeft het met inclusieve leermgevingen te maken?
  • He kan iemand die mijn klas/ onze school bezoekt, zien dat ik/ wij erop inzet(ten)?
  • Wat weten we nog niet en hoe kunnen we dit te weten komen?
 • Vanuit de plus en vraagtekens denk je samen na over een uitroepteken: welk thema zou je in functie van je doel nog verder willen verkennen, benutten, verdiepen…? Het is interessant om daarbij niet alleen bij het meest voor de hand liggende thema te blijven, maar ook andere thema’s te verkennen. De thema’s linken namelijk onderling aan elkaar. Het maakt op zich niet uit bij welk thema je insteekt en welk thema je vervolgens verdiept. Alle thema’s dragen immers bij tot het creëren van inclusieve leeromgevingen.
  • Om je ideeën te verdiepen en verbreden kan je een voorbeeld bekijken dat illustreert hoe je vanuit verschillende thema’s kennis kan opdoen in functie van een eigen doel of leervraag. Daarvoor kan je de casussen bekijken van twee leerkrachten, Chenaya en Johan. Lees eerst hun reële leervragen en bedenk naar welke thema’s jij hen zou verwijzen. Vervolgens bekijk je in het werkdocument ‘illustratie’ welke thema’s gesuggereerd worden bij hun leervragen. Dit illistreert de verbindingen tussen de thema’s.
  • Bekijk eventueel ook een aantal relevante bronnen voor één of meer thema’s. Moedig elkaar daarbij aan op zoek te gaan naar wat jou boeit en wat best aansluit bij je ondersteuningsbehoeften. Als de bron niet rechtstreeks online toegankelijk is (bv. een boek),  bedenk dan waar of bij wie je er kan aangeraken. Vind je geen bron die zich op je doel richt, preciseer dan welke kennis  of informatie je juist nodig hebt en zoek online of  richt je tot de collega’s en coach in je netwerk om je verder op weg te helpen
Casussen Chenaya en Johan leervragen rond diversiteit en samenwerking
Illustratie Casussen Chenaya en Johan leervragen doelen diversiteit en samenwerking

Zin in meer?

Wil je meer weten over hoe je kennis kan ontwikkelen om inclusiever te leren werken, klik dan hier.

Gelijkaardige materialen:

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 40- 50min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 30- 40min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 10- 15min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 120- 180min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 180- 300min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 15- 20min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 15- 20min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 15- 20min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 160- 190min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 30- 40min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 180- 720min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 160- 180min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 120- 180min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 40min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 15- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 60- 90min
 • Media Media: