• Thema Thema: Handelingsgericht werken & Redelijke aanpassingen
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 40min
 • Media Media: Werkvorm en reflectie-instrument, Kennis & informatie en Multimedia

Inclusie waarmaken is het doel dat vooropstaat. De wereld van diversiteit is de laatste jaren grondig veranderd. De volgende werkvorm geeft je inzicht op de veranderingen en de impact op de school/ klaspraktijk. 

In de slidecast gaat Dr. Inge Van de Putte (Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek) dieper in vier veranderingen in de onderwijscontext.

 1. Van handicap naar (super)diversiteit
 2. Van plaatsbepaling naar belonging (erbij horen)
 3. Van draagkracht naar redelijke aanpassingen
 4. Van expert naar verbinder

Bespreek één van de vier veranderingen met je collega's, in duo’s of trio’s aan de hand van de volgende richtvragen:  

 • Is deze verandering herkenbaar in jullie school? Wat vind je er treffend aan?
 • Zijn er gelijkenissen in hoe jullie kijken naar deze verandering? Zijn er ook verschillen?
 • Hoe kleurt dit jullie handelen? Welke gevolgen zien jullie voor de eigen school- en klascontext?

Na een afgesproken tijd schuif je door en bespreek je een volgende verandering. Ga door tot aan het afgesproken eindsignaal. 

Als je de realiteit in de school- en klascontext verkend hebt en het gesprek breed gevoerd hebt, ging het gesprek misschien verschillende kanten uit. Om er de essentie uit te halen, helpt het om samen te vatten wat je eruit leert. De volgende richtvragen kunnen daarbij helpen:

 • Hoe spelen wij als leerkracht in op de diversiteit in onze klassen? Welke kansen zien we om die diversiteit nog sterker te waarderen en benutten?
 • Hoe ondersteunen wij als leerkracht dat leerlingen erbij horen en een gevoel van 'belonging' kunnen ervaren? 
 • Hoe kunnen we het denken in termen van redelijke aanpassingen nog verder uitbouwen in onze school- en klaspraktijk? 
 • Hoe zien wij onze samenwerking met leerlingen, ouders, collega’s en andere partners? Welke kansen zien we om die samenwerking nog meer verbindend te maken?

Zin in meer?

Wil je meer weten over wat wetenschappers en andere partners zeggen over diversiteit, verbindend samenwerken en inclusie, klik dan hier.

Gelijkaardige materialen:

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 40- 50min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 30- 40min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 10- 15min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 120- 180min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 180- 300min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 15- 20min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 15- 20min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 15- 20min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 160- 190min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 30- 40min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 180- 720min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 160- 180min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 120- 180min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 40min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 15- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 60- 90min
 • Media Media: