• Thema Thema: Hoe kan je samenwerken?, Met collega’s & partners , Hoe werk je aan professionele groei? , Competenties en Doelgericht werken
 • Duurtijd Duurtijd: 15- 20min
 • Media Media: Werkvorm en reflectie-instrument

Deze werkvorm helpt je om te verkennen welke hulpbronnen je kan benutten om inclusieve leeromgevingen te creëren. Inspiratie en hulpbronnen gericht op kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen is te vinden bij veel mensen, op diverse plaatsen en in tal van vormen en materialen. In die veelheid is het de kunst om doelgericht op zoek te gaan naar kennis en hulpbronnen die bijdragen aan je competentiegroei gericht op inclusie.

 

Verkenning van hulpbronnen

Richtvragen om de verkenning van hulpbronnen te ondersteunen:

 • Naar welke vorm van ondersteuning ben jij vanuit wat je wil leren of bereiken precies op zoek?
 1. Didactisch materiaal: materiaal waarmee je op de klasvloer aan de slag kan gaan, zoals een spel, een hulpmiddel, leermateriaal,…
 2. Emotionele steun: ventileren over schoolgerelateerde gebeurtenissen, informele babbel, hart luchten, leuke ervaring delen, elkaar een schouderklopje of aanmoediging geven,…
 3. Informatie of kennis: advies over hoe iets zou kunnen, brochure, website, werkvorm,...
 4. Observatie en feedback: gaan observeren, een klasobservatie met feedback vragen,…
 5. Supervisie, intervisie of coaching: samen leren uit (eigen) concrete werkervaringen, leren van elkaar, samen reflecteren, bewust worden van eigen sterktes en werkpunten,…
 6. Co-teaching/teamteaching: samen lesgeven en samenwerken op vlak van lesvoorbereiding en/of lesevaluatie met gedeelde verantwoordelijkheid en gelijke status.
 7. Leerlingondersteuning in de klas: iemand helpt een individuele leerling of een groepje leerlingen in de klas (bv. extra uitleg geven, hulp bij motorische handelingen,…).
 8. Leerlingondersteuning buiten de klas: iemand helpt een individuele leerling of een groepje leerlingen buiten de klas (bv. ondersteuning bij ‘leren leren’, remediëring, een luisterend oor bieden,…).
 • Wie of wat kan jou hierbij helpen? Bij wie of wat kan je hiervoor terecht?
 • Wie of wat lijkt jou een interessante eerste ingang nu?

De hulpbronnen zijn niet strikt van elkaar te onderscheiden. Enerzijds focussen ze op wat je kan helpen (bv. helpende gedachten, kennis of informatie,…), anderzijds op wie dit kan doen (bv. een kritische vriend, leerlingen en ouders,…). Dit betekent dat je hulpbronnen kan combineren. Bijvoorbeeld kan je een kritische vriend aanspreken om samen het kenniscentrum te exploreren, iemand in je netwerk om informatie vragen of samen met een collega reflecteren over gedachten of overtuigingen die je kunnen helpen om je doel te bereiken. De volgorde waarin je nadenkt over mogelijke hulpbronnen is niet lineair. Er zijn tal van manieren om mogelijke hulpbronnen te bedenken.

 • Vertrek je van ‘Wie heb ik nodig?’, dan bedenk je misschien eerst wat je zelf kan doen, vervolgens wie je kan aanspreken die dichtbij je staat en daarna wie je kan betrekken in het netwerk rondom je school of daarbuiten. Die volgorde vind je in het overzicht van mogelijke hulpbronnen.
 • Vertrek je van ‘Wat heb ik nodig?’, dan ben je misschien al meteen op zoek naar kennis en informatie, of kan het zijn dat je eerst goed helder wil krijgen welke vorm van ondersteuning je specifiek zoekt, om later daarna ook stil te staan bij de impact van je eigen kijk en gedachten.

Overzicht hulpbronnen voor inclusie: een GPS

Gelijkaardige materialen:

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 40- 50min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 30- 40min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 10- 15min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 120- 180min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 180- 300min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 15- 20min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 15- 20min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 15- 20min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 160- 190min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 30- 40min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 180- 720min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 160- 180min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 120- 180min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 40min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 15- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 60- 90min
 • Media Media: