• Thema Thema: Wat doe je in de klas?, Differentiatie en Met collega’s & partners
 • Duurtijd Duurtijd: 60- 90min
 • Media Media: Werkvorm en reflectie-instrument

Deze werkvorm is bedoeld om je klaspraktijk onder de loep te nemen. Vanuit het onderzoek 'Inclusief onderwijs en schoolontwikkeling in het secundair onderwijs'  (De Vroey, 2016) werd een kijkwijzer ontwikkeld om je eigen lespraktijk te bekijken.  

Inclusief onderwijs gaat over verschillende aspecten van het lesgeven. Het gaat over je leerkrachtstijl, klasklimaat, groepsindeling, instructie, motivatie van leerlingen, enz. Soms zie je als leerkracht door de bomen het bos niet meer. Het is dan van belang om richting te krijgen waar je best op focust. Met de kijkwijzer 'View master voor inclusieve praktijken' schat je in waar je vindt dat je staat op het vlak van een aantal domeinen: 

 1. Een goed klasklimaat
 2. Klasorganisatie met gerichtheid op differentiatie en samenwerkend leren
 3. Kwalitatieve instructie, balans tussen groeps- en leerlinggericht werken en kwalitatieve feedback geven

Per domein denk je na over welke sterktes en uitdagingen je voor jezelf ziet.  De 3K's bekijk je zowel op groepsniveau als op leerlingniveau.

 • Waar ben jij al sterk in?
 • Wat is voor jou nog een uitdaging?

Aan de hand daarvan ga je in gesprek met een collega, medestudent, directie, begeleider, ondersteuner of coach om te bepalen wat je nog zou willen leren.

 

Kijkwijzer voor inclusieve praktijk

Zin in meer?

Wil je meer weten over inclusief onderwijs in het secundair onderwijs, beluister dan de podcast met Dr. Annet De Vroey (Opleidingsverantwoordelijke Bachelor-na-bachelor opleidingen en Postgraduaten aan de lerarenopleiding UCLL).

Wil je nog meer inspiratie om je klaspraktijk voor inclusie in kaart te brengen en over hoe je van daaruit verder kan groeien als inclusieve leerkracht, klik dan hier.

Wil je nog meer samenwerken met een collega door in beeld te brengen hoe je acties bijdragen aan een inclusieve leeromgeving voor alle leerlingen, klik dan hier.

Gelijkaardige materialen:

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 40- 50min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 30- 40min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 10- 15min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 120- 180min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 180- 300min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 15- 20min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 15- 20min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 15- 20min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 160- 190min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 30- 40min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 180- 720min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 160- 180min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 120- 180min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 40min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 20- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 15- 30min
 • Media Media:
 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 60- 90min
 • Media Media: