Als je een doel voor ogen hebt en ermee aan de slag wil, kan je samen stilstaan bij wie of wat je kan helpen om dichter bij dat doel te komen en concrete acties plannen om inclusiever te werken in de praktijk.

Zowel bij jezelf als bij anderen kan je heel wat hulpbronnen vinden. Potential reikt je een aantal hulpbronnen aan die je gericht kunnen ondersteunen in je inclusieve competentiegroei. Naargelang je doel bedenk je waarnaar je precies op zoek bent en welke hulpbronnen je nodig hebt. De samenwerking in je sociaal netwerk in kaart brengen, is alvast een krachtige manier om te bepalen aan wie je welke vorm van ondersteuning kan vragen.

  • Zoek je bepaalde kennis of informatie, bijvoorbeeld over coöperatieve werkvormen of differentiatie? Dan vind je misschien je gading in het online kenniscentrum van Potential, waar heel wat wetenschappelijk ondebouwde kennis is verzameld.
  • Wil je met iets nieuws starten in je praktijk, bijvoorbeeld co-of teamteaching? Dan kan je misschien eens gaan observeren bij collega’s die er ervaring mee hebben. Je kan ook gerichte feedback vragen aan een collega die jou observeert.

Ben je op zoek naar coaching, intervisie of supervisie, of wil je dat in je school organiseren om leervragen uit de praktijk te bespreken met collega’s? Ook daarvoor bestaan er heel wat werkvormen. Potential werkt bijvoorbeeld met intervisie volgens de GRROW-gespreksstructuur vanuit inspirerend coachen (Clement, 2015).

“Tijdens het Potential-traject hebben we ons netwerk verder uitgediept door contact met de brugfiguur, parallel- en graadscollega’s, het zorgteam,… Mét veelal een positief resultaat: yes! Nu ben ik benieuwd hoe de ervaring met het netwerken is in andere scholen. Welke bronnen hebben zij geraadpleegd om problemen aan te pakken?”