Zowel met een heel team als met een kern- of deelteam werken is mogelijk.

  • Kleinere scholen of deelteams van een bepaalde graad of campus kunnen het professionaliseringstraject van Potential ideaal gezien met zijn allen samen doorlopen.
  • Een heel team frequent samenbrengen rond diversiteit of inclusief onderwijs is echter vaak niet haalbaar. Dan kan de school het professionaliseringstraject doorlopen in een kernteam met een beperkter aantal leerkrachten. Daarbij kan je een nieuw kernteam samenstellen of een traject inbedden in een bestaand deelteam, een werkgroep of vakgroep. Werken met een kernteam sluit aan bij het werken met een professionele leergemeenschap (PLG), een ‘community of practice’ (COP) of een andere vorm van ‘teacher community’. Volgens onderzoek (van Keulen e.a., 2015; Vangrieken e.a., 2017) bieden zulke lerende gemeenschappen heel wat kansen: ze stimuleren leerkrachten om leerinhouden zelf aan elkaar door te geven, ze bieden een structuur die schoolontwikkeling mogelijk maakt en als ze goed geïmplementeerd worden, hebben ze volgens onderzoek een zichtbare positieve impact op de klaspraktijk en zo ook op leerwinst voor de leerlingen.  

De bijeenkomsten met het kernteam waren gemoedelijk. De vrijheid om rond een eigen thema en leervraag te werken vond ik heel fijn.‘Niets moet, alles kan’. Ik kon met mijn vragen terecht bij de collega’s. Geen enkele vraag was een domme vraag. Dat betekent niet dat we op alles een antwoord hadden, maar de uitwisseling was heel aangenaam en leerrijk. Dit gaf ons de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

 

Kernteamleden wisselen ervaringen en kennis uit met collega’s van hun breder schoolteam

Als je in een kernteam werkt, is het de bedoeling dat je van daaruit gericht ervaringen en kennis deelt met de collega’s van het breder schoolteam. Het professionaliseringstraject van Potential helpt je  via praktijkopdrachten om de verbinding te maken met wat er gebeurt en nodig is in het bredere schoolteam. Zo ga je over je doelen en ervaringen in gesprek met leerlingen, ouders, collega’s en andere partners in het schoolteam. Bijvoorbeeld kan je

  • collega’s informeren via personeelsvergaderingen en andere communicatiekanalen;
  • een kritische vriend zoeken in wie je vertrouwen stelt en aan wie je geregeld vraagt om kritisch mee te denken;
  • voor inclusiegerichte acties doelgericht ondersteuning vragen in je sociaal netwerk.

Er zijn leerkrachten die aangeven dat ze de collega’s op een meer positieve manier hebben leren kennen. Er zijn heel wat leerkrachten die dankzij Potential diversiteit hebben leren appreciëren. Het heeft diversiteit en samenwerking bespreekbaar gemaakt en het zette vele leerkrachten aan tot denken en reflectie.