Het ideale kernteam

Bruns & Bruggink (2016) zeggen dat het ideaal is om een professionele leergemeenschap op te starten

  • met een groep van zes tot twaalf mensen
  • die divers samengesteld is, zodat er meer kansen zijn tot onderlinge kruisbestuiving en leren van elkaar.
  • waarbij je zowel leerkrachten betrekt die voorop lopen in vernieuwende praktijken, als collega’s die wat meer aarzelen. Wie op alles neen zegt, betrek je volgens hen beter niet, omdat die de anderen riskeren te vertragen. Voor die collega’s lijkt een functioneringsgesprek of ander bijsturend initiatief nodig, eerder dan een deelname aan een professionele leergemeenschap of kernteam waar het de bedoeling is dat iedereen in alle vrijheid kan leren.

Om een groter schoolteam tot professionele leergemeenschap te doen uitgroeien, werk je dus best met verschillende kernteams of deelteams.

 

Een kernteam voor Potential

Voor het Potential-traject stellen we een kernteam voorop dat

  • bestaat uit vier tot tien collega’s waarvan de meesten als leerkracht in een klas actief zijn;
  • zoveel als mogelijk de diversiteit in het schoolteam weerspiegelt qua vooropleiding, aantal jaren ervaring, vakinhoudelijke expertise, motivatie, achtergrond…;
  • waar mogelijk één of twee collega’s per graad betrekt, zodat er aandacht is voor de noden van leerlingen uit verschillende leeftijdsgroepen en meer kans dat ervaringen geleidelijk aan doorsijpelen in de hele schoolgemeenschap;
  • in functie van het verbindend samenwerken bewust partners betrekt zoals een leerlingenbegeleider, zorg- of GOK-coördinator, pedagogisch begeleider, CLB-medewerker, ondersteuners van het ondersteuningsnetwerk,…, eventueel in de rol van coach;
  • samen nadenkt over de impact op het gezamenlijk leerproces als de directie deelneemt aan het kernteam. De directie kan zeker meedoen als deelnemer of als coach, maar het vergt een bewustzijn dat die rol verschilt van de leidinggevende of sturende rol.

“Ik vind het zo waardevol dat ik als ondersteuner mee tot het kernteam behoor. Ik leer de leerkrachten beter kennen en mag samen met hen leren”