Potential heeft specifieke doelstellingen, een mogelijke werkwijze en ondersteunende materialen uitgewerkt voor acht bijeenkomsten gericht op inclusie. Ze bieden een soort draaiboek voor een effectief professionaliseringstraject.

Doelstellingen 
 • De doelstellingen geven richting aan elke bijeenkomst en concretiseren waar je naartoe werkt in functie van een inclusieve praktijk in de klas en op school.
Werkwijze 
 • Qua werkwijze volgt elke bijeenkomst een vergelijkbare opbouw. Om het actief leren van elkaar te stimuleren en tegelijk de nodige houvast te bieden, volgen leerbijeenkomsten volgens Bruns en Bruggink (2016) immers best een vaste structuur. Daarbinnen zijn activerende werkvormen nodig waarbij je de groep in wisselende subgroepen  ontdubbelt.
 • Potential hanteert daarbij de volgende opbouw.
  • Reflectie over eigen observatie(s) in de praktijk
  • Gerichte input of insteek die de dialoog stimuleert gericht op de doelstellingen en focus van de bijeenkomst
  • Actieplanning en opdracht om aan de slag te gaan in de praktijk.

 

 • De opbouw weerspiegelt de keuze voor actieonderzoek, met een aaneenschakeling van observatie, reflectie, planning en actie. Dit bevordert ook de transfer van wat je leert in de bijeenkomsten naar de klas- en schoolpraktijk en weer terug.
 • In elke fase zijn er activerende werkvormen uitgewerkt die aansluiten bij wetenschappelijke inzichten over hoe je inclusieve leeromgevingen kan creëren. Het gaat om werkvormen die scholen tijdens de Potential-trajecten met succes hebben uitgeprobeerd om de beoogde doelstellingen te bereiken. Als je samen met je team aan de slag gaat, is het de bedoeling is dat je in alle vrijheid bekijkt hoe je die kan of wil benutten. Elke doelstelling kan je namelijk op tal van manieren bereiken. Je eigen doelen en noden en die van je team zijn daarbij bepalend. Leerkrachten, ondersteuners en begeleiders verschillen van elkaar, dus verschillen ook ieders ondersteunings- en professionaliseringsnoden. Differentiëren, variëren en werkvormen aanpassen aan de eigen realiteit en context is dus essentieel.
 • Af en toe worden er reserve- of uitbreidingsopdrachten aangereikt, die je extra kan benutten om bijeenkomsten nog meer op maat van je team te maken.
 • Om wat je leert te verbinden met het bredere schoolteam krijg je ook suggesties om je kennis, ervaringen en uitkomsten van je acties te delen met je collega’s en andere partners in je netwerk. Zo verbreed je en veranker je het traject duurzaam in je praktijk en beleid.
Begeleiding en ondersteuning 
 • Voor de begeleiding en ondersteuning zijn er suggesties opgenomen die de coach helpen om het leren van de collega’s gericht uit te lokken en te begeleiden, bijvoorbeeld om samenwerkend leren te stimuleren of collega’s flexibel te groeperen.
Ondersteunende materialen 
 • De ondersteunende materialen omvatten: 
  • een groeibundel, die ieders persoonlijke competentiegroei doorheen het professionaliseringstraject ondersteun
  • powerpointpresentaties die je kan bewerken en als je dat wenst afdrukken in handouts en
  • werkdocumenten voor bepaalde werkvormen

“Als coach heb ik zeer veel aan de draaiboeken voor de bijeenkomsten. Ze geven een duidelijk houvast en bevatten voldoende werkmateriaal om de bijeenkomsten zinvol in te vullen, zonder je vast te zetten in een te strak schema. Dit biedt ruimte om in te gaan op items die zich op dat moment aanbieden”.