Leren zichtbaar en tastbaar maken

Om de opbrengst van een professionaliseringstraject te verantwoorden naar collega’s en de buitenwereld toe, is het essentieel om zichtbaar en tastbaar te maken wat je samen geleerd hebt (Bruns & Bruggink, 2016).

“Ons team gaf eerder al aan dat ze elkaar te weinig kennen. Daarom hebben we tijdens een bijeenkomst met ons hele team gekozen om samen aan de slag te gaan met de talentenkaart van Klasse. Talenten van jezelf benoemen en toeschrijven aan een ander is voor sommigen een moeilijke opgave. De richtvragen vanuit Potential en de checklist gaven ons wel een leidraad en inspiratie. De talentenkaarten die we over elkaar maakten, zullen in de leraarszaal blijven, zodat iedereen dit kan bekijken en er gebruik van kan maken. We werden ons ook bewust hoe belangrijk het is elkaars sterktes te benutten. Zo is de atelierwerking in de bovenbouw een mooi voorbeeld van elkaars talenten gebruiken. De co-teaching die nu in twee klassen is opgestart, zien we ook als een mooie aanzet daarvoor”.

Wanneer je een aantal inclusieve acties in de praktijk hebt gebracht,

  • breng je de eigen doelen, leerweg en acties in beeld;
  • bedenk je op welke manier je jouw ervaringen en inzichten wil uitwisselen met de collega’s van het bredere schoolteam en
  • bereid je samen een pedagogische studiedag voor, een personeelsvergadering of een ander uitwisselmoment met het bredere schoolteam.

Ev. invoegen Smiley uit intervisie Ukkel en/of video waarin ik de Smiley-werkvorm toelicht?

Elk format aanpassen aan je noden

Potential reikt je heel wat manieren aan om wat je geleerd hebt met je team te delen. Om het beleidsvoerend vermogen van je school te versterken, geef je elk ontwerp of format best vorm op een manier die aansluit bij de noden en de cultuur in je team. Zo zoek je een eigen manier om samen met je schoolteam na te denken over ieders competenties voor inclusie. Dat kan leiden tot vervolgacties en inspireren om bepaalde resultaten duurzaam te verankeren in het eigen zorg- en schoolbeleid.

“De pedagogische studiedag was een groot succes. Er was een grote betrokkenheid en een sterk groepsgevoel. Daarmee verdween het wij-zij-gevoel tussen ons als leden van het kernteam en de rest van het schoolteam. De olievlek heeft zijn werk gedaan. Doordat het kernteam zich kwetsbaar heeft durven opstellen, is dit echt goed ontvangen in het team. Het traject was een succes doordat zaken stap per stap konden worden aangepakt.”